Społka Plantinova powstała w 2014 roku, jako efekt zapotrzebowania ze strony jej 100% udziałowca Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu na posiadanie w strukturze efektywnego narzędzia do komunikacji z biznesem.

Spółka, jako podmiot prawa handlowego realizuje zdefiniowane przez IWNIRZ cele dotyczące aktywnej komercjalizacji posiadanych dóbr własności intelektualnej poprzez realizacje działan związanych z analizą potencjału, podnoszeniem świadomości rynkowej wśród naukowców oraz definiowaniem oferty zgodnej z potrzebami rynku i oczekiwaniami przedstawicieli biznesu.

Kluczowym zadaniem jest inicjowanie i realizacja procesów komercjalizacyjnych zarówno w zakresie popularnych form licencjonowania lub sprzedaży a także bardziej złożonych form, jakimi są spółki SPIN-OFF. Posiadany potencjał intelektualny doświadczonego w procesach transferu technologii zespołu pozwala na zaoferowanie usług brokerskich, a także wsparcia w zakresie pozyskiwania finansowania współpracy nauki z biznesem.
PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl