PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl

designed by perFret

Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności + w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalisty ds. rozliczania projektu
Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rozliczeń projektu zgodnie z wytycznymi,
 • nadzór nad poprawnością wydatków,
 • wprowadzanie danych do raportów zgodnie z wymogami projektu,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu,
 • obsługa procedur dotyczących zakupów produktów i usług
 • koordynacja dostaw towarów i usług dla projektu,
 • zarządzanie dokumentacją projektową
 • realizacja działań promocyjnych zgodnie z wytycznymi projektu
 • kontakty z Liderem projektu

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych realizacją projektów z funduszy europejskich,
 • inicjatywa i samodzielność działania,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office - w szczególności MS Excel,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 stycznia 2019 roku,
 • pracę w spółce celowej prowadzącej działania o zasięgu międzynarodowym w zakresie komercjalizacji dóbr własności intelektualnej
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 20 czerwca 2017 roku (CV ze zdjęciem + list motywacyjny) na adres: biuro@plantinova.pl

Spółka zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z wybranymi kandydatkami/kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji bez podania przyczyny.

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; t.j. Dz.U.2016.922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

ENG

Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  
w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności 2.0 w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zatrudni dwie osoby na stanowisko:
Broker Innowacyjności


Zakres obowiązków:

 1. Identyfikacja pomysłów na realizację prac przedwdrożeniowych podczas kontaktów z pracownikami naukowymi.
 2. Inicjowanie i koordynacja kontaktów z przedsiębiorcami i naukowcami.
 3. Przygotowanie i animowanie spotkań networkingowych.
 4. Przygotowanie portfolio technologii
 5. Sporządzenie raportów procesu postępu prac przedwdrożeniowych
 6. Obsługa transferu technologii

Wymagania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie transferu technologii,
 • doświadczenie w realizacji projektów dotyczących komercjalizacji finansowanych ze środków publicznych,
 • inicjatywa i samodzielność działania,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office - w szczególności MS Excel,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej od 15 lutego 2019 roku do 31 marca 2020 roku,
 • pracę w spółce celowej prowadzącej działania o zasięgu międzynarodowym w zakresie komercjalizacji dóbr własności intelektualnej
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 15 lutego 2019 roku (CV ze zdjęciem) na adres: biuro@plantinova.pl
Spółka zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z wybranymi kandydatkami/kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji bez podania przyczyny.
Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; t.j. Dz.U.2016.922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.Poznań, 20.04.2020

Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności 2.0 w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalisty ds. rozliczania projektu


Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie rozliczeń projektu zgodnie z wytycznymi,
 2. nadzór nad poprawnością wydatków,
 3. wprowadzanie danych do raportów zgodnie z wymogami projektu,
 4. rozliczanie podróży służbowych,
 5. przygotowywanie wniosków o płatność,
 6. monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu,
 7. obsługa procedur dotyczących zakupów produktów i usług
 8. koordynacja dostaw towarów i usług dla projektu,
 9. zarządzanie dokumentacją projektową
 10. realizacja działań promocyjnych zgodnie z wytycznymi projektu
 11. kontakty z Liderem projektu

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych realizacją projektów z funduszy europejskich,
 • inicjatywa i samodzielność działania,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office - w szczególności MS Excel,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pół etatu) w okresie od 1 maja 2020 roku do 31 czerwca 2020 roku,
 • pracę w spółce celowej prowadzącej działania o zasięgu międzynarodowym w zakresie komercjalizacji dóbr własności intelektualnej
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 27 kwietnia 2020 roku (CV ze zdjęciem)na adres: biuro@plantinova.pl
Spółka zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z wybranymi kandydatkami/kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji bez podania przyczyny.
Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; t.j. Dz.U.2016.922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


Poznań, 06.05.2020

Spółka celowa Plantinova sp. z o.o. zaprasza do składania ofer cenowych na:

1.   Film wraz z prawami autorskim przedstawiający agrotechnikę uprawy i zbioru konopi przemysłowych
odmiany Białobrzeskie
.
Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.

2.    Montaż filmu promocyjnego dotyczącego uprawy konopi przemysłowych
Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.

3.   Usługi prawne w zakresie wsparcia procesu komercjalizacji dóbr własności intelektualnej
Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.

4.   Opracowanie wycen dóbr własności intelektualnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.

5. Działania promocyjne, przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych opracowanych produktów w ramach realizacji prac przedwdrożeniowych
Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.
Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Poznań, 12.06.2020

PLANTINOVA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 71 B w Poznaniu zaprasza do składania ofert
na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii "Masełko lniane i sposób wytwarzania masełka lnianego"
oraz "Linseed butter and a method of producing linseed butter
"

Oferta sprzedaży licencji masełko lniane
Zaproszenie do składania ofert MASEŁKO LNIANE - patent UPRP
Zaproszenie do składania ofert LINSEED BUTTER - patent EPO
Poznań, 15.06.2020

Spółka celowa Plantinova sp. z o.o. zaprasza do składania ofer cenowych na:

Działania promocyjne, przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych opracowanych produktów w ramach realizacji prac przedwdrożeniowych
Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.
Poznań, 07.09.2020
Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zatrudni osobę na stanowisko:
Specjalisty ds. rozliczania projektu

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie rozliczeń projektu zgodnie z wytycznymi,
 2. nadzór nad poprawnością wydatków,
 3. wprowadzanie danych do raportów zgodnie z wymogami projektu,
 4. rozliczanie podróży służbowych,
 5. przygotowywanie wniosków o płatność,
 6. monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu,
 7. obsługa procedur dotyczących zakupów produktów i usług
 8. koordynacja dostaw towarów i usług dla projektu,
 9. zarządzanie dokumentacją projektową
 10. realizacja działań promocyjnych zgodnie z wytycznymi projektu
 11. kontakty z Liderem projektu

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych realizacją projektów z funduszy europejskich,
 • inicjatywa i samodzielność działania,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office - w szczególności MS Excel,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie (3/4 etatu) w okresie od 15 września 2020 roku do 31 grudnia 2022,
 • pracę w spółce celowej prowadzącej działania o zasięgu międzynarodowym w zakresie komercjalizacji dóbr własności intelektualnej
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 15 września 2020 roku (CV ze zdjęciem)na adres: biuro@plantinova.pl
Spółka zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z wybranymi kandydatkami/kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji bez podania przyczyny.
Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; t.j. Dz.U.2016.922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Działania promocyjne, przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych opracowanych produktów w ramach realizacji prac przedwdrożeniowych
Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.
Poznań, 12.11.2020


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 10.11.2020, na podmiot świadczący usługi biurowo-organizacyjne (umowa zlecenie) dla Projektu pn. PLANT-TECH 4.0 w ramach Programu pn. ,,Inkubator Innowacyjności 4.0”

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 10.11.2020

Zgodnie z postanowieniami pkt.12 „ Zapytania ofertowego", z uwagi na docierające informacje
o braku możliwości pobrania i zapoznania się z treścią dokumentu „zapytanie ofertowe” w dniu opublikowania na stronie, mając powyższe na względzie, Zamawiający unieważnia opublikowane na stronie plantinova.pl zapytanie ofertowe.


Poznań, 12.11.2020

Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zaprasza do składania ofert cenowych na: podmiot świadczący usługi biurowo-organizacyjne (umowa zlecenie) dla Projektu pn. PLANT-TECH 4.0 w ramach Programu pn. ,,Inkubator Innowacyjności 4.0”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
Klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 2)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3)


Poznań, 10.11.2020

Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zaprasza do składania ofert cenowych na: podmiot świadczący usługi biurowo-organizacyjne (umowa zlecenie) dla Projektu pn. PLANT-TECH 4.0 w ramach Programu pn. ,,Inkubator Innowacyjności 4.0”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
Klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 2)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3)


Poznań, 17.02.2021

Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zaprasza do składania ofert cenowych na:
„wsparcie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zamówień w ramach przedmiotowego projektu, w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
Klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 2)


Poznań, 28.06.2021
Spółka celowa Plantinova sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na:
Usługa opracowania materiałów promocyjnych i promocja projekt.

Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.


Poznań, 01.10.2021
Spółka celowa Plantinova sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na:
Usługi prawne w zakresie wsparcia procesu komercjalizacji dóbr własności intelektualnej

Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.
Poznań, 19.12.2022
Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zatrudni osobę na stanowisko: 
Specjalisty ds. rozliczania projektu

Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.

Oświadczenie


Poznań, 05.11.2021
Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zatrudni osobę na stanowisko: 
Specjalisty ds. rozliczania projektu

Zapytanie oferowe.
Klauzula informacyjna.
Formularz ofertowy.

Oświadczenie.