PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl

designed by perFret
ENG

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nasz wniosek do kolejnej edycji programu uruchomionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został pozytywnie rozpatrzony decyzją z dnia 7 sierpnia 2020 r. Projekt będzie realizowany w konsorcjum z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Przedmiotem programu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”, ustanowionego na podstawie Komunikatu, finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników badań naukowych i prac
rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej, polegających na:

1) inicjowaniu oraz wzmacnianiu współpracy między środowiskiem naukowym
a otoczeniem gospodarczym,
2) przygotowaniu projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych,
3) zarządzaniu portfelem technologii,
4) prowadzeniu prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub
dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy,
5) wskazaniu Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych
obszarach wiedzy.
Podczas realizacji projektu naukowcy zainteresowani komercjalizacją swoich osiągnięć naukowo-badawczych będą mogli starać się o sfinansowanie prac B+R. Głównym elementem projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, przy czym koszt jednej pracy nie przekroczy 100 tys. zł.  
Realizacja programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” potrwa do 31 grudnia 2022 roku.

AKTUALIZACJA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż nasz Projekt ,,PLANT-TECH 4.0" został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2023 roku zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 


Inkubator Innowacyjności 4.0 - dofinansowanie dla Plantinova sp. z o.o.