1. LENMIX 800EC, ADIUWANT ZWIĘKSZAJĄCY EFEKTYWNOŚĆ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

2. SKUTECZNE ROZMNAŻANIE MORWY BIAŁEJ (MORUS ALBA L.) W KULTURACH IN VITRO.

3. HODOWLA JEDWABNIKA MORWOWEGO

4. ODMIANY KONOPI PRZEMYSŁOWYCH

5. ODMIANY LNU
PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl