1. TKANINY Z WŁÓKIEN CELULOZOWYCH ZAWIERAJĄCE NANOLIGNINY, METODA ZASTOSOWANIA NANOLIGNIN NA TKANINACH I WYKORZYSTANIE NANOLIGNIN W PRODUKCJI TKANIN.

2. SPOSÓB CIĘCIA WŁÓKIEN NATURALNYCH PRZEZNACZONYCH DO TWORZENIA KOMPOZYTÓW
Z POLIMERAMI TERMOPLASTYCZNYMI I ZESPÓŁ CIĘCIA WŁÓKIEN NATURALNYCH PRZEZNACZONYCH DO TWORZENIA KOMPOZYTÓW Z POLIMERAMI TERMOPLASTYCZNYMI


3. SPOSÓB I URZĄDZENIE DO INTENSYFIKACJI WŁÓKIENNICZYCH PROCESÓW PRALNICZYCH

4. SPOSÓB OTRZYMYWANIA KOMPOZYTU POPRZEZ ŁĄCZENIE POLIMERÓW TERMOPLASTYCZNYCH ORAZ SŁOMY RZEPAKOWEJ

5. SPOSÓB OTRZYMYWANIA KOMPOZYTU POPRZEZ ŁĄCZENIE POLIMERÓW TERMOPLASTYCZNYCH
Z PAŹDZIERZAMI LNIANYMI I/LUB KONOPNYMI


6. SPOSÓB SPILŚNIANIA WŁÓKIEN WEŁNIANYCH

7. SPOSÓB UWŁÓKNIANIA SŁOMY ZBOŻOWEJ

8. SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU TEKSTYLNEGO

9. SPOSÓB WYTWARZANIA MODYFIKOWANYCH WŁÓKIEN CELULOZOWYCH

10. URZĄDZENIE DO OBRÓBKI SUROWCÓW Z ROŚLIN WŁÓKNISTYCH ORAZ SPOSÓB ICH OBRÓBKI

11. PŁYTOWY KOMPOZYT OGNIOZAPOROWY


PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl