1. MASEŁKO LNIANE I SPOSÓB WYTWARZANIA MASEŁKA LNIANEGO

2. PODŁOŻE DO UPRAWY BOCZNIAKÓW, SPOSÓB HODOWLI GRZYBNI BOCZNIAKA
ORAZ ZASTOSOWANIE PAŹDZIERZY KONOPNYCH DO PODŁOŻA DO UPRAWY BOCZNIAKÓW

PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl