ZAPRAWA NASIENNA, ZGODNIE Z ZAŁAOŻENIAMI WYNALAZKU JEST PŁYNNĄ, HOMOGENICZNĄ EMULSJĄ PRZYDATNĄ DO ZAPRAWIANIA NASION SIEWNYCH W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH W CELU OCHRONY ROŚLIN PRZED CHOROBAMI I SZKODNIKAMI, KTÓRA JAKO SUBSTANCJĘ BIOLOGICZNIE CZYNNĄ ZAWIERA OLEJEK ETERYCZNY Z WIECH KONOPI, A PONADTO EMULGOWANY OLEJ LNIANY ORAZ WODĘ. ECO HEMP-MIX TO ZAPRAWA NASIENNA KORZYSTNIE WPŁYWAJĄCA NA ZAHAMOWANIE PORAŻENIA ROŚLIN UPRAWNYCH PRZEZ CHOROBY I SZKODNIKI.
PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl

W badaniach prowadzonych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (doświadczenia laboratoryjne, wazonowe i polowe – lata 2008-2011) w rezultacie zastosowania zaprawy nasiennej Eco Hemp-Mix obserwowano zmniejszenie porażenia ekologicznych upraw rolniczych przez choroby i szkodniki. Wymieniona zaprawa powodowała udowodnione statystycznie zwiększenie plonów roślin w uprawach ekologicznych.
Zaletą proponowanego rozwiązania jest wysoki poziom „czystości ekologicznej” proponowanego środka, który zaliczany jest do niechemicznych, opartych na surowcach roślinnych preparatach przyjaznych dla środowiska.

Rolnictwo, środki ochrony roślin. Wytwarzanie zaprawy nasiennej
do zaprawiania nasion siewnych roślin uprawnych.
DOJRZAŁOŚĆ TECHNOLOGII: WYMAGAJĄCA PRAC B+R

FORMA OCHRONY: PATENT


(REF. NO. AT17)