WYNALAZEK STANOWI DOCZEPIANA DO CIĄGNIKA KOSIARKA WYPOSAŻONA W TRZY KOSY, KTÓRE PRZECINAJĄ ŁODYGĘ KONOPI W TRZECH MIEJSCACH. TAKIE CIĘCIE UŁATWIA PÓŹNIEJSZE PRZYORANIE OTRZYMANEJ BIOMASY.
SZEROKOŚĆ ROBOCZA KOSIARKI WYNOSI 4 M, A JEJ WYDAJNOŚĆ OK. 3–4 HA/GODZ.
PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl

Zaletą technologii jest możliwość koszenia konopi przy użyciu ciągnika, co jest opłacalne przy małych areałach.
Duża wydajność. Niski koszt usługi.

Rolnictwo, Włókiennictwo. Agrotechnika zbioru konopii dla
różnych zastosowań przemysłowych.
DOJRZAŁOŚĆ TECHNOLOGII: GOTOWA DO WDROŻENIA

FORMA OCHRONY: KNOW-HOW


(REF. NO. AS13)