IWN-11, TO STYMULATOR WZROSTU I PLONOWANIA ROŚLIN, KORZYSTNIE WPŁYWAJĄCY NA ZDROWY WZROST ROŚLIN, ZALECANY SZCZEGÓLNIE W WARUNKACH STRESU SUSZY. PREPARAT IWN-11 POWODUJE WZROST WYSOKOŚCI PLONÓW ROLNICZYCH I POPRAWĘ ICH JAKOŚCI.
PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl

Rosliny opryskane środkiem IWN-11 potrafią lepiej przystosować się do niekorzystnych w okresie suszy warunków wzrostu i rozwoju poprzez uruchomienie szeregu szlaków metabolicznych.

Rolnictwo, ogrodnictwo. Wytwarzanie środków biotechnicznych.
DOJRZAŁOŚĆ TECHNOLOGII: GOTOWA DO WDROŻENIA

FORMA OCHRONY: ZGŁOSZENIA PATENTOWE


(REF. NO. AT19)