1. OKREŚLANIE POLIMORFIZMU GENU SYNTAZY KWASU TETRAHYDROKANNABINOILOWEGO (THCA) KONOPI.
PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl