PRZEDMIOTEM WYNALAZKU JEST OPATRUNEK WYTWORZONY Z NATURALNYCH WŁÓKIEN ŁYKOWYCH LNU I/LUB KONOPI, SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA I ZASTOSOWANIE NATURALNYCH NIEMODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE WŁÓKIEN ŁYKOWYCH LNU I/LUB KONOPI DO WYTWARZANIA OPATRUNKU.

PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl

Technologia dotyczy produkcji opatrunków z niemodyfikowanych genetycznie włókien łykowych (konopie/len) wykazujących aktywność przeciwbakteryjną wykazującą zdolność leczenia ran, przy czym niemodyfikowane genetycznie włókna lnu zawierają w swoim składzie chemicznym co najmniej 4% lignin, a niemodyfikowane genetycznie włókna konopi zawierają co najmniej 5% lignin.

Włókiennictwo, medycyna, producenci opatrunków i plastrów.
DOJRZAŁOŚĆ TECHNOLOGII: TESTOWANA. BADANIA KLINICZNE.

FORMA OCHRONY: PATENT


(REF. NO. BT13)