PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl

designed by perFret
Sukces każdego przedsięwzięcia to efekt doboru właściwych nakładów. Gospodarka akceptuje i nagradza głównie te oparte o unikatowe pomysły. Ich źródłem są często naukowcy, których wiedza wyprzedza obecną rzeczywistość, lecz nie pozwala na aplikacje tego potencjału w gospodarce.

Celem działań zespołu Plantinova jest stworzenie mechanizmów oraz realizacja integracji świata nauki i biznesu, której efektem są wdrożenia technologii, usług oraz rozwiązań powstałych w oparciu o nowatorskie koncepcje naukowców.
ENG

Plantinova sp. z o.o. realizuje projekt w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+”. Jest to przedsięwzięcie ustanowione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
Głównym celem Programu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
Projekt realizowany jest w konsorcjum trzech podmiotów:
  1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Lider konsorcjum;
  2. PLANTINOVA Sp. z o. o.
  3. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Termin realizacji: 01.03.2017 – 31.01.2019