PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl

designed by perFret

Spółka celowa Plantinova sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy z nauki do biznesu,  w związku z realizacją projektu pt. Inkubator Innowacyjności + w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalisty ds. rozliczania projektu
Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rozliczeń projektu zgodnie z wytycznymi,
 • nadzór nad poprawnością wydatków,
 • wprowadzanie danych do raportów zgodnie z wymogami projektu,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu,
 • obsługa procedur dotyczących zakupów produktów i usług
 • koordynacja dostaw towarów i usług dla projektu,
 • zarządzanie dokumentacją projektową
 • realizacja działań promocyjnych zgodnie z wytycznymi projektu
 • kontakty z Liderem projektu

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych realizacją projektów z funduszy europejskich,
 • inicjatywa i samodzielność działania,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office - w szczególności MS Excel,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 stycznia 2019 roku,
 • pracę w spółce celowej prowadzącej działania o zasięgu międzynarodowym w zakresie komercjalizacji dóbr własności intelektualnej
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 20 czerwca 2017 roku (CV ze zdjęciem + list motywacyjny) na adres: biuro@plantinova.pl

Spółka zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z wybranymi kandydatkami/kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji bez podania przyczyny.

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; t.j. Dz.U.2016.922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

ENG